A Final Cut Pro szoftver verzióban az Apple alaposan újragondolta a produkciók archiválásával és másolásával kapcsolatos feladatkört. Az új megoldások sok tekintetben egyszerűbbek, eredményességük nagyjából azonos, ám aki a szoftver korábbi verziójában elsajátította a mechanizmust, annak ugyanúgy újra kell tanulnia a témakört, mint egy új felhasználónak.

Produkció megkettőzése
A Final Cut Pro sok szempontból könnyedebbé tette a produkciók duplázásának feladatkörét. A produkciót (project) több esetben is duplikálhatjuk a macOS szokásos Command + D parancsával: Az Audition funkció ugyan klipekre és effektusokra vonatkozóan szinte teljes és tökéletes szabadságot nyújt, ha azonban a produkcióban mélyebb módosításokat is szeretnénk kipróbálni, két-három verziót együtt építeni, hogy a végén a legjobbat publikáljuk, akkor célirányos lehet a produkció duplázása egy bizonyos ponton, amikor már valami váz, valami stabil keret összeállt.

A duplázás előnye, hogy az adott állapotú tartalom megmarad, és egy teljesen azonos változatot tudunk módosítani, kreatívan továbbgondolni, szerkeszteni. Ha esetleg túllépünk a célon, nem tetszik az eredmény, a duplikálás révén bármikor vissza tudunk lépni arra az állapotra, amikor a duplázást végrehajtottuk, hiszen érintetlen kiinduló anyagunk rendelkezésre áll.

A Final Cut Pro alkalmazás már a gyökereitől kezdődően nem destruktív szerkesztő program volt, vagyis bármilyen vágást és szerkesztést végrehajtunk, az csak a produkció irataiban (project files) tárolódik el, de a forrás médiát nem befolyásolja.

A duplázást egy bizonyos produkciót kiválasztva és a macOS rendszerben szinte standardnak nevezhető Command + D billentyűparancsot lenyomva, illetve az Edit menü Duplicate Project parancsával van módunk végrehajtani. Ez a módszer a forrásanyagokat természetesen nem duplázza, tehát a tárhely igény minimális, csak a produkció iratai, hivatkozásai kettőződnek meg.

Fontos azonban tudni, hogy a produkció megkettőzése a forrásanyagokkal kapcsolatos változtatásokkal szemben nem jelent védelmet. Vagyis ha egy egyesített klipet (compound clip) vagy egy többkamerás felvételt (multicam clip) módosítunk, szétválasztunk, az a duplikálás forrás produkciójára éppúgy hatással lesz, mint a másolatra. (Ezen tartalmak eredetije éppúgy a Browser felületen jelenik meg, mint bármely más forrásanyagé, és az idővonalon alkalmazott részleteik ugyanúgy nem destruktív módon szerkeszthetőek. Ha azonban a Browser felületről magát a forrást szerkesztjük - Open in Timeline parancs, Command+Control+Alt+Shift+T -, akkor a módosítás minden esetleges produkción belüli megjelenésre kihatással lesz. Ha egy ilyen klipet több produkcióban alkalmazunk, akkor minden produkcióban a módosított tartalom fog szerepelni.)

Erre az eshetőségre azonban természetesen kínál a Final Cut Pro megoldást: mégpedig a Duplicate Project as Snapshot (produkció kettőzése pillanatképként) parancsot, amely nem csak magát a produkció kvázi idővonalát duplikálja, hanem egy önmagát tartalmazó másolatot készít az egyesített klipekről és a többkamerás felvételekről, tehát a két, változtatásra érzékeny tartalomról. A compound clip és multicam clip jellege miatt ilyenkor a forrásanyag is duplázásra kerül, azaz akár jelentős tárhely igény is felmerülhet, így azonban a produkció eredeti vagy másolati példányában végrehajtott változtatásokkal szemben teljes mértékben védve van a két eltérő produkció példány.

Másolás és mozgatás
A Final Cut Pro alkalmazás elődeihez képest újfajta, az egykori iPhoto programból eredeztethető formátumban tárolja a munkaanyagokat: ennek lényege, hogy egy fájlnak látszó, valójában fájlok és mappák sokaságát tartalmazó „projects and events” (produkciók és események) (videótár) irat tárol el mindent, ami a Final Cut Pro alkalmazásban betöltődik. A tárolási módszer előnye, hogy ha ideális módon, minden anyagot bemásolva importálunk, akkor minden egy helyen található, és nem fordulhat elő, hogy véletlenül a fájlrendszerben törlünk valamit, amit feleslegesnek gondolunk, de amit esetleg a Final Cut Pro használ.

A Final Cut Pro X adattárolási mechanizmusáról az importálás témakörét összefoglaló cikkünk számol be:
Bővebben az importálás és adattárolás témaköréről…

A megoldássor előnye, hogy a Final Cut Pro nem csak kiválóan alkalmas arra, hogy a Mac belső tárhelyének esetleg szűkös kapacitása helyett teljes mértékben külső tárhelyről dolgozzunk, hanem az is, hogy a tartalmakat nagyon könnyen tudjuk mozgatni. Vagyis arra is mód van, hogy ha egy anyagot szeretnénk megtekinteni és feldolgozni akár már a forgatás helyszínén vagy utazás közben, de kényelmetlen lenne vagy nem megoldható a külső tárhely csatlakoztatása, akkor importálhatunk a Mac belső tárhelyére, majd feldolgozást követően a teljes produkciót áthelyezhetjük a külsőre.

Ezen módszer arra is alkalmas, hogyha befejezettnek vélt anyagaink forrását nem szeretnénk letörölni, hanem archiválni kívánjuk, akkor könnyedén kimásolhatjuk egy külső tárolóra. Ehhez csak létre kell hoznunk a külső tárolón egy új Library (videótár) iratot, amelybe aztán az adott produkciókat vagy akár teljes eseményeket átmásolhatunk.

Megjegyzés: Az események (event) témaköréről, mint a Final Cut Pro forrásanyag tárolásának alapjáról az importálásról szóló cikkünk számol be részletesen.

Új Library (videótár), azaz „projects and events” irat a File > New > Library… almenüből hozható létre. Ekkor ki kell választanunk a gyűjtemény leendő helyét, amely archiválás esetén egy külső adattárolón van. (Ennek értelemszerűen feltétele, hogy a külső tároló ekkor csatlakoztatva legyen a Mac-hez.)

A Final Cut Pro esetén mind produkciókat (project), mind pedig eseményeket (event) másolni és átmozgatni tudunk az egyik videótárból a másikba. Ennek legegyszerűbb módja az egérrel való húzás, amelynél a Finder környezetben ismert szabályok működnek: húzás esetén a mozgatott tartalomnál pluszjel látható, amikor azt egy másik videótárra húzzuk. Ebben az esetben másolás történik, vagyis az adott tartalom az eredeti helyén is megmarad, és az új helyére is azonos formában átmásolásra kerül. Amennyiben a Command gombot lenyomjuk és nyomva tartjuk, a húzásnál a pluszjel nem lesz látható. Ilyen esetben mozgatás történik, vagyis a produkció az eredeti helyéről átkerül az új helyére, és az eredeti helyén felszabadul az általa igényelt tárhely.

Amennyiben egy teljes eseményt másolunk, akkor azt a videótár nevére kell ráhúzni a Libraries felületen, amennyiben egy produkciót húzunk, akkor egy eseményre kell azt ráhúzni. Amennyiben nem meglévő eseményhez szeretnénk hozzáadni a produkciót, úgy az átmozgatás előtt létre kell hozni az új eseményt az adott videótárban a produkció számára. Új eseményt az adott videótárat (Library) kiválasztva és a File > New > Event… (Alt + N) parancs használatával tudunk létrehozni. Az új eseményt célszerű elnevezni, különben a New Event <\napi dátum> nevet kapja majd.

A menürendszereket kedvelők számára az események és produkciók másolása és mozgatása a File menüből is elérhető. Az adott produkciót, klipet vagy eseményt ki kell választani, és a File menüből a kontextustól függően a Copy Event to Library, Copy Clip to Library vagy Copy Project to Library, illetve Move Event to Library, Move Clip to Library vagy Move Project to Library almenüket kell használni. Ezen menükből megadható, hogy melyik videótárba kívánjuk a tartalmat másolni vagy áthelyezni. További hasznos lehetőség, hogy akár ebből az almenüből lehetőségünk van új videótárat létrehozni a New Library… parancs használatával.

Nagyon fontos paraméter mind a másolással, mind a mozgatással kapcsolatosan, hogy csak azon tartalmakra vonatkozik, amelyeket az importálás során bemásoltunk az adott videótár egy bizonyos eseményébe. Amennyiben például egy képet vagy egy zenefájlt csak a Finderből az idővonalra húztunk, az a másolást vagy mozgatást követően is az eredeti helyén marad, vagyis a produkciót egy másik Mac-en betöltve nem tudjuk majd elérni. Emiatt az importálás során mindenképpen a hagyományos, import ablak használatával zajló módszert célszerű alkalmazni, és az adott produkcióban használt tartalmakat válogatás nélkül bemásolni. Ezzel sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg az esetleg néhány héttel későbbi módosítási igénynél magunkat.

© MacMag.hu | Cikk: Birincsik József 2014. V. 3.
Frissítve: 2017. augusztus 23. (10.3)