Az Apple egyik alapvető effektusa a MainStage programban a Ringshifter nevű gyűrűmodulációs effektus, amely az 1970-es években megjelent népszerű hardver virtuális másolata. Ez azért kapta a gyűrű nevet, mert a modulátor diódáinak analóg áramköre gyűrű alakban került elhelyezésre, diódagyűrűt alkotott.

A gyűrűmodulátor hanghajlítási effektussal látja el a bemeneti jel amplitúdóját a belső oszcillátor vagy egy oldalsáv jel (side chain signal) segítségével. Az eredményül kapott effektjel frekvenciaspektruma megegyezik a két eredeti jel frekvenciatartalmának összegével és különbségével. Vagyis egy 2000 Hertzes és egy 500 Hertzes szinuszhullám gyűrűmodulációjának kimenő jele egy 2500 Hertzes és egy 1500 Hertzes frekvenciájú szinuszhullám összegét adja. E két kimeneti frekvenciát nevezi a program Side Chain Signalnak, magyarul pedig oldalsávnak, oldalsáv jelnek.

Ennek az effektusnak a hangja fémes vagy csengő hatású. Ennek részben az az oka, hogy a bemeneti jel felhangjai szintén oldalsávot hoznak létre, amelyek nincsenek harmonikus kapcsolatban.

A gyűrűmodulátor működési elve tehát, hogy a két bemeneti frekvenciát egyrészt összeadja, másrészt kivonja egymásból, és így inharmonikus hang keletkezik - a felhangok nem az alaphangok egész számú többszörösei, változik a hangok frekvenciaviszonya, mivel a bemeneti jel frekvenciája egy állandó értékkel módosul. A végeredmény lehet édeskésen hullámzó hang, űrbéli hatású hang, de bántó érzetű fémes robothang is. (A frekvenciaeltolás nem keverendő össze a hangmagasság-eltolással [pitch]. A hangmagasság-eltoltás az eredeti jelet transzponálja, de nem befolyásolja a harmonikusokhoz való viszonyát.)

A Ringshifter effektus a MainStage Channel Strip felületén a kívánt hangszersáv Audio FX részén kapcsolható be a Modulation kategória > Ringshifter elemét választva Stereo módban.

Az így aktivált effektus Ringshift néven rövidítve látható a Channel Strip felületen, ahol a közepére kattintva tudjuk megnyitni a beállítási palettáját. Ezen először is előbeállítások három csoportját érjük el a Factory Default / Gyári alapértelmezett elem helyett. Ezek a 01 Groove Shadows, a 02 Sidechain Input, illetve a 03 Warped.

A Ringshifter effektus működésének alapelve tehát, hogy a bemeneti jel - hangsáv, gitárhang, vokál - egy vivő jellel kerül modulálásra, vagyis egy vivő jel hajt végre hanghajlítást azzal a frekvencia értékkel, amelyet a középső szürke tekerőgomb segítségével beállítunk. Ez természetesen Hertzben kerül megadásra.

Mielőtt ennek működését részleteznénk, érdemes megvizsgálni a felület bal felső részén lévő gombokat! Az effektus kétféleképpen tud működni: frekvenciaváltó (Freq Shift) és gyűrűmodulátor (Ring Mod) módban.

A frekvenciaváltó mód esetén a Single gomb arra utal, hogy a sztereó jelből egy megváltoztatott effektus jel kerül megalkotásra a megadott frekvenciával. Mint láthatjuk, a frekvencia beállítására szolgáló kerek potméter balra negatív, jobbra pozitív értékeket mutat, vagyis e változtatást alkalmazzuk a jelen a Single gomb használatakor. Ezzel szemben a Dual gomb a sztereó sáv egyik oldalát negatív irányban, a másik oldalát pozitív irányban modulálja, vagyis a megadott frekvencia érték a bal oldalra negatív, a jobb oldalra pozitív hanghajlítást hajt végre. (A frekvenciaérték mindkét sáv esetén azonos, csak az előjelük különbözik.) A frekvenciaváltó mód esetén a Frequency paraméter csak a frenvencia-eltoltás mértékére van hatással.

A Ring Modulator mód használata esetén az effektus saját belső oszcillátora modulálja a bejövő jelet. További lehetőség az oldalsáv használata: amennyiben a Side Chain gombot nyomjuk le, az oldalsáv számára megadott hang jellel kerül modulálásra a bemeneti jel amplitúdója. Az oldalsáv forrását a jobb felső sarokban lévő Side Chain felnyíló menüben tudjuk megadni, és ez lehet Input / Bemenet, Inst / Hangszer (a MainStage felületén kiválasztott hangszerek valamelyike), illetve valamilyen Bus, vagyis több csatorna sáv közösen effektelt kimeneti hangja. (A MainStage által kínált 64 darab Bus a hang programon belüli továbbítására szolgál, így egy-egy azonos effektus használata esetén például nem kell minden sávra alkalmazni az effektust, terhelve a processzort, hanem tovább tudjuk küldeni a sáv hangját valamely Bus-ra, amely tartalmazza az adott effektust, és minden sávra alkalmazza azt.)

A Ring Modulator mód használata esetén a Frequency paraméter módosítja a frekvenciát, vagy szabályozza a frekvencia-eltolás mértékét, továbbá az effektus hangszínét, amely kellemes tremolótól a csattogó fémes hangokig változhat.

A Frequency potméter alatt találjuk a Lin és Exp gombokat, amelyek a lineáris és exponenciális frekvencia-eltolásra vannak hatással. A lineáris eltolás esetén a skálázás mértéke azonos az effektus alkalmazása során, míg az exponenciális esetén az értékkel együtt növekszik, vagyis nulla esetén kisebb mértékű, míg nagyobb érték esetén nagyobb. Ez előnyös a fázis- és tremolo effektusok programozásához.

A mód váltó gombok alatt találunk két tológombot. Az Env Follow a burkológörbe követés csúszógombja, amely azt határozza meg, hogy a bejövő jel milyen hatással legyen az oszcillátor modulációs mélységére. A burkológörbe a szintetizátorokba épített automatizálási képesség, amely egy bizonyos paraméter (hangerő vagy egy szűrő vágási frekvenciája) és az idő előrehaladásának függvényében változik, illetve ezt a paramétert szabályozza az idővel. Az envelope follower, azaz burkológörbe követés a jel amplitúdó csúcsértékeinek elsimított megjelenítése, ahol az elsimítás mértéke, azaz a csúcsértékek esetleges figyelmen kívül hatása szabadon szabályozható.

Az LFO tológomb az alacsony frekvenciájú oszcillátor működését hivatott szabályozni (low frequency oscillator).

A Frequency potmétertől jobbra találjuk a Delay / Késés potmétereit, amelyeket egyrészt tudjuk a dallam ütemével szinkronban kezelni a Sync gomb bekapcsolásával. A Time potméter ennek megfelelően tudja a késést szabályozni, és ekkor a mértékegysége milliszekundumról ütemekre vált át. A Level a jel kimeneti irányba továbbítását megelőző késés mértékét hivatott szabályozni, nulla érték esetén azonnal továbbítva a jelet a kimeneti csatornára.

A késési értékek további finomhangolására szolgál a paletta alsó, lenyitható részén lévő Delay Low Cut és Delay High Cut érték beállításának lehetősége. A vágási frekvencia alatti és fölötti érték kizárható a késés frekvenciatartományából. Ezzel formálható a késleltetett hang, beállítható annak frekvencia tartománya. Ezt csúszógombokkal vagy az értékek beírásával, vagy az egérgomb lenyomásával és az egér felfelé vagy lefelé húzásával szabályozhatjuk.

A Ringshifter paletta alsó szegmensében találjuk az Envelope Follower, azaz burkológörbe követő bekapcsolásának (Power) és finomhangolásának eszköztárát. A burkológörbe követő elemezi a bejövő jel hangerejét (amplitúdóját), és e burkológörbe modulációs célra használható fel az effektusban.

A burkológörbe követő érzékenységét a Sens (sensitivity) tológombbal tudjuk állítani, amely azt szabályozza, hogy mennyire fogékony a burkológörbe követő a bemeneti jel csúcsértékeire. Ha kisebb az érték, akkor csak az erősen kiugró értékekre lesz érzékeny a burkológörbe követő, míg a nagyobb értékek esetén sokkal részletesebb, ám kevésbé dinamikus lesz.

Az Attack és Decay tológombok a zenei programokban megszokott módon az effektus válaszidejét és csúcsra törését, illetve a lecsengését szabályozzák, vagyis hogy a burkológörbe követő milyen gyorsan tér vissza az alap értékére.

Az Env Follower beállításai hatással vannak a kimeneti jelre is, de az Output felületen tovább finomítható annak hatása egy dedikált tológombbal. A két felület forrása azonos, de a beállítások nincsenek függésben egymással, külön állíthatóak a finomság érdekében.

Az Oscillator beállításoknál már találkoztunk az LFO tológombbal - ebből találunk egyet az Output felületen is, amely különállóan szabályozható. Maga a Low Frequency Oscillator a paletta alsó részén, az LFO felirat alatt állítható részletesebben. Egyrészt itt be tudjuk kapcsolni, másrészt az alacsony frekvenciás oszcillátor hullámformájának szimmetriája (Symmetry) is módosítható, így esetén valamely irányba eltolható.

Tipp: A palettán lévő felső felnyíló menüben eltérő menüelemek, előbeállítások kiválasztásával tapasztalhatjuk, miként változik az LFO felületen a hullámforma alakja.

A Smooth tológombbal a hullámforma laposítható, simítható. A Rete potméterrel pedig az alacsony frekvenciájú oszcillátor hullámforma ciklus sebessége szabályozható - ez egy Hertzben megadott érték, amely a Sync gomb bekapcsolásával ütemre vált át, és a bemeneti ütemhez igazítja az effektus ezen paraméterének működését.

Az Output felületen a Ringshifter effektusból kimenő jel egyes paramétereit tudjuk szabályozni. Egyrészt találunk Env Follow és LFO tológombokat, amelyek funkciójáról fentebb ejtettünk szót - ezek itt külön hatnak a kimeneti jelre, és módosításukkal további finom hatással vannak a hangra. Továbbá a Dry/Wet (Száraz/Nedves) potméter segítségével az effektustól mentes nyers hang és az effektelt hang kimeneti arányát szabályozhatjuk. (Száraznak hívjuk azt a jelet, amelyen nincsen effektus, míg nedvesnek azt, amely már effektelve van.)

A Feedback potméterrel lehetőségünk van enyhe gerjedés előidézve, vagyis az effektelt kimeneti hang visszahallatszik, kvázi újra bejut a Ringshifter effektusba, és ez hanghatással jár a végeredményben. Ennek mértéke állítható a Feedback potméterrel.

A Stereo Width potméterrel az effektusnak a sztereó térben való szélességét állíthatjuk. Ez forrástól, hangszertől, témától függően eltérő és alapvetően érdemes próbálni a használatát.

© MacMag.hu | Cikk: Birincsik József 2023. május 12-14.

  


     Keresés a lap tartalmában a Google motorja segítségével: