A System Preferences / Rendszerbeállítások program egyik legösszetettebb panelje a Sharing / Megosztás felület, ahol a rendszer neve mellett az összes megosztási paramétert aktiválni és deaktiválni tudjuk, részletezve a megosztásban résztvevő felhasználók listáját és azok jogosultságait.

A panel első és egyik alapvető beállítása a számítógép neve (Computer Name / Számítógép neve), amely alapbeállítás szerint a rendszer első felhasználói fiókjának nevét és a gép típusát tartalmazza: "John Appleseed's iMac". Ezt a nevet tudjuk megváltoztatni a Computer Name / Számítógép neve felületen, ahová célszerű egyszerűbb, de kevésbé köznévi elnevezést alkalmazni: a "MacBook" nem minden esetben praktikus, hiszen ilyen gép lehet a hálózatban, és akkor különbséget kell tenni MacBook és MacBook-1 között. Praktikus tehát valami egyedi nevet megadni.

A számítógép a neve alapján kap egy Bonjour nevet is, amelyet a kézzel átírható név alatt ír ki a System Preferences / Rendszerbeállítások: ez alapból a név különleges karakterek és szóköz nélküli változata lesz, tehát például "John-Appleseed-s-iMac.local", illetve a változtatásunk nyomán az új név és egy .local kiterjesztés. De ezt nyugodtan átírhatjuk az "Egyedi.local" névformátumra, tehát bármilyen, ékezetmentes nevet adhatunk a gépnek. A Bonjour név azért praktikus, mert bizonyos kontextusokban - például a Finder Go / Ugrás menüjének Connect to Server / Kapcsolódás szerverre (Command + K) parancsára nyíló ablakban rögtön meg tudjuk adni egyszerű formátumban, és nem kell böngésznünk a helyi hálózatban megosztott gépek között.

Mivel a Sharing / Megosztás panel tartalma eléggé összetett, ebből kifolyólag cikkünk is igen hosszú, így a könnyebb navigálás érdekében itt kigyűjtöttük a panelrészek nevét. A névre kattintva az oldal az adott megosztási funkcióhoz ugrik:
Screen Sharing / Képernyőmegosztás | File Sharing | Printer Sharing
Remote Login | Remote Management | Remote Apple Events | Internet Sharing | Bluetooth Sharing

Screen Sharing / Képernyőmegosztás - A Mac képernyőjének megosztása műszaki támogatás céljából
Az macOS egyik hasznos képessége a képernyő megosztásának lehetősége, amely révén helyi hálózatban a saját gépünk kijelzőjén láthatjuk egy másik Mac képernyőjét, beavatkozhatunk annak működésébe. A Screen Sharing / Képernyőmegosztás szolgáltatás révén például tanárok egy osztályteremben képesek csatlakozni több Mac-re, figyelni a diákok munkáját, nyomon követni a munkafolyamatot, illetve segítséget nyújtani, ha valamilyen működési nehézség adódna.A képernyőmegosztás alapfeltétele, hogy a gépen bekapcsoljuk a Screen Sharing / Képernyőmegosztás funkciót. A Screen Sharing / Képernyőmegosztás egy fajtája a VNC (Virtual Network Computing) szolgáltatásnak, amely révén rálátásunk nyílik egyes kliens gépek képernyőjére.

A Computer Settings… / Számítógép beállítások… gombra kattintva további beállításokat hajthatunk végre: az Anyone may request permission to control screen (bárki kérhet engedélyt a képernyő ellenőrzésére és vezérlésére) paraméter révén bármely helyi felhasználónak hozzáférést tudunk biztosítani a számítógéphez. Ez praktikus, ha például demonstrálni kívánunk valamit egy gépen, és lehetőséget kívánunk adni másoknak, hogy azt saját gépük képernyőjén figyeljék meg.

A másik beállítási opció a VNC viewers may control screen with password (A VNC nézők vezérelhetik a képernyőt e jelszóval), amely révén megadhatunk egy jelszót, amely révén bármilyen vezérlési igényhez az macOS Screen Sharing / Képernyőmegosztás képességén túl jelszó szükséges - ennek akkor van jelentősége, ha például az iPaden futó VNC klienssel kívánunk belépni a gépünkre, és megfigyelni, vezérelni annak működését.

Az macOS beépített képernyő megosztása hasznos lehet, ha kisebb hálózatokat szeretnénk alkalmi jelleggel figyelni, de komolyabb műveletekhez, több kliensre való szoftver frissítéshez, csoportos szoftver telepítéshez, naplózáshoz az Apple Remote Desktop nevű, professzionális szintű alkalmazás nyújt megfelelő megoldást.
Az Apple Remote Desktop szoftver képességeiről…

A képernyőmegosztás csak helyi hálózatban működik, tehát interneten keresztül nem tudunk hozzáférni a hálózat többi gépéhez, viszont helyi hálózatban tökéletes megoldás: a csatlakozás legegyszerűbb módja a Finder ablakok bal oldalán (sidebar) lévő Shared felületen látható megosztott számítógép nevére kattintás, majd az így megnyíló ablakban a jobb felső sarokban látható Share Screen… (képernyőmegosztás) és Connect As… (kapcsolódj mint…) gombok közül az elsőre kattintani. Ekkor a rendszer kapcsolódik a másik Mac-hez, amelyen a képernyőmegosztás aktív, és jelszót kér a hozzáféréshez.

A képernyőmegosztáshoz az macOS egy külön programot indít el a Screen Sharing / Képernyőmegosztás formájában a megfigyelő gépen, amely egy önálló alkalmazásba tömöríti a megosztási feladatokat - ennek előnye többek között, hogy hálózati hiba esetén nem befolyásolja a Finder működését. A képernyőmegosztással kapcsolatosan a Screen Sharing / Képernyőmegosztás program View menüjében található két fontos beállítási opció a megfigyelő számítógépen: az Adaptive Quility jóvoltából a rendszer a hálózat lehetőségeihez idomítja a képernyő megjelenítés minőségét, azaz rossz hálózat esetén butítja annak minőségét; az Full Quality a hálózat képességeitől függetlenül a legjobb minőségben jeleníti meg a másik gép képernyőjét, de ha a hálózat gyenge, akkor akadás, szakadozás bontakozhat ki. Utóbbi esetben az egérrel igen nehéz finom mozdulatokat végrehajtani a megfigyelő gépről a megfigyelt gépen.

Az Allow access for (engedj hozzáférést nekik) beállítás alatt adhatjuk meg a felhasználóknak azt a listáját, akiknek engedjük a hozzáférést a megfigyelt géphez. Alapbeállítás szerint csak adminisztrátor felhasználóknak van joga a hálózatban mások gépét megfigyelni, amennyiben mások bekapcsolva tartják a Screen Sharing / Képernyőmegosztás paramétert. (Természetesen ha az adminisztrátor ezt a funkciót bekapcsolta, akkor egy standard felhasználó nem tudja azt kikapcsolni.)

A Screen Sharing / Képernyőmegosztás révén tehát kényelmesen figyelhetjük meg és vezérelhetjük a helyi hálózatban lévő számítógépeket, a System Preferences / Rendszerbeállítások-ben található beállítások révén pedig a kliens gépeken különösebb bonyodalom nélkül tudjuk életre hívni ezt a szolgáltatást.

File Sharing - Állománymegosztás helyi hálózatban
A számítógép használatával kapcsolatos egyik legalapvetőbb feladatkör az állományokhoz való külső hozzáférés biztosítása, a hálózat többi gépével való adatcsere. Ezt a feladatkört látja el a File Sharing, azaz állománymegosztás, amelynek paramétereit szintén a System Preferences / Rendszerbeállítások Sharing paneljén tudjuk finomhangolni, illetőleg itt van mód a szolgáltatást ki- és bekapcsolni.

Az állománymegosztás révén valamely külső felhasználó - legyen az Mac, Windows vagy más operációs rendszer használója - képes hozzáférni a számítógépünk bizonyos, általunk meghatározott tartalmaihoz, azt olvasni és/vagy írni, onnan adatokat másolni.A File Sharing felületen két mező jelenik meg: a Shared Folders alatt adhatjuk meg az általunk megosztott mappák listáját. Alapbeállítás szerint itt csak a Home mappán belüli Public (Nyilvános) mappa jelenik meg, ahhoz tudnak hozzáférni azok, akiknek arra lehetőséget adunk.

Az állománymegosztás használatához hálózati kapcsolatra van szükség két számítógép között, amely lehet AirPort (WiFi), Ethernet, Bluetooth, FireWire, Thinderbolt alapú, tehát ezen csatlakozók mindegyikét használhatjuk IP alapú hálózati kommunikációra, a megosztás alapjául szolgáló kapcsolat létrehozására. A hálózati beállításokkal kapcsolatosan a System Preferences / Rendszerbeállítások Network paneljét célszerű megismerni…

A Shared Folders / Megosztott mappák beállítása alatt lévő plusz jellel tudunk további mappákat hozzáadni a megosztáshoz, de fontos, hogy itt csak olyan tartalmat adjunk meg, amelyben nincsenek privát adatok. A mappák közül bármelyiket a mínusz jellel tudjuk eltávolítani. Az itt hozzáadott mappák minden olyan felhasználó számára elérhetőek lesznek, akiknek hozzáférést biztosítunk a számítógépünkhöz.

De ki is férhet hozzá a géphez és milyen jogosultságokkal? Ezeket a paramétereket ugyanitt, a Users / Felhasználók felület alatt tudjuk meghatározni. Alapbeállítás szerint az Everyone / Mindenki felhasználói csoport számára van engedélyezve hozzáférés a megadott mappákhoz (gyárilag csak a Nyilvános - Public - mappához), és mindössze olvasási joggal rendelkeznek a felhasználók, vagyis fájlokat másolhatnak és nyithatnak meg a nyilvános mappánkból, de nincsen lehetőségük onnan törölni vagy oda újabb iratokat elhelyezni.

A Users felület alatt engedélyezhetünk további felhasználók számára hozzáférést a géphez, mégpedig név megadásával. A plusz jelre kattintva a Contacts / Kontaktok címtár programunk tartalma jelenik meg, és onnan hozzáadhatunk a rendszerhez új felhasználókat. A felhasználó kiválasztását követően a Select gombra kattintva a rendszer jelszót fog kérni, amely azért szükséges, hogy az adott felhasználó csak e jelszó birtokában tudjon úgy belépni a gépre, hogy az átlag vendég felhasználónál (Guest) kapott többlet jogosultságokhoz hozzáférjen.

Felhasználók hozzáadásának két esetben van jelentősége: egyrészt akkor, ha olyan jogosultságokkal akarjuk felruházni az adott felhasználót a saját jelszónk megadása nélkül, amelyhez több jogra van szüksége egy sima vendégnél (a Guest felhasználó a Public mappánkat tudja olvasni, illetve az abban található Drop Box mappába tud fájlokat tenni, de magát a mappát nem tudja megnyitni); másrészt akkor, ha a Mac-től eltérő operációs rendszerek számára kívánunk megosztást eszközölni.

Azt a paramétert, hogy az adott felhasználót milyen protokollal kívánjuk kiszolgálni, az Options… / Beállítások… gombra kattintva tudjuk megadni.

Kiszolgálási protokollok platformok szerint Az macOS kétféle kiszolgálási protokollt kínál fel a File Sharing / Fájlmegosztás opciói között (Options… / Beállítások… gomb): AFP és SMB/CIFS.

AFP: Apple Filing Protocoll
SMB: Server Message Block = CIFS: Common Internet File SystemA különféle protokollok közül az AFP kizárólag a Mac gépek kapcsolatához használható, de Mac-ről Mac-re SMB kapcsolaton keresztül is lehetőségünk van csatlakozni és állományokat megosztani, noha a leghatékonyabb mód az AFP - a rendszerben ez az alapértelmezett, tehát ha a Finder Go / Ugrás menü > Connect to Server… / Kapcsolódás szerverre… menüpontban megnyíló ablakba csak egy gép nevét írjuk be a helyi hálózat szereplői közül, akkor a rendszer AFP-vel kísérli meg a kapcsolatot.

A teljes elérés ilyen esetben:
afp://Macneve.local vagy IP címmel például afp://10.0.1.3

Az AFP egy biztonságosnak tekinthető szabvány, így ha olyan hálózatban kívánunk fájlokat megosztani, amelyben csak Macintosh gépek szerepelnek, ajánlatos ezt használni, mégpedig az Options… / Beállítások… gombra kattintva lenyíló ablakban történő kipipálással. (Az AFP anélkül is működik, hogy a Users felületen felhasználókat adnánk a rendszerhez, a felhasználókra csupán akkor van szükség, ha valamely felhasználónak az alapértelmezettnél több jogot kívánunk adni.)

Belépés adminisztrátorként
Gyakori eset, hogy a hálózati megosztás közben adminisztrátori kontónkkal kívánunk egy idegen gépről belépni a saját gépünkre. Természetesen az AFP kapcsolattal az adminisztrátori belépés esetén minden olyan jogunk megvan a megosztott Mac-en, mintha előtte ülnénk, tehát bármely mappát meg tudjuk nyitni, törölhetünk, mozgathatunk vagy bemásolhatunk fájlokat. (Az AFP és más hálózati törlésekkel kapcsolatos fontos információ, hogy ilyen esetben a fájlok azonnal törlődnek, tehát nem a Kukába helyeződnek, így aztán praktikus odafigyelni az esetleges törlési műveleteknél. A rendszer egyébként minden esetben rákérdez, hogy tényleg törölheti-e azonnal a kiválasztott fájlokat.)

Megosztás Windows számítógépek felé
A harmadik opció, amellyel a macOS megosztása működik, az SMB, amely segítségével a Windows alapú PC-k számára tudunk kiszolgálást végrehajtani.

A Windows felé irányuló állománymegosztáshoz mindenképpen szükséges a felhasználók hozzáadása a rendszerhez a File Sharing felület Users listájánál: itt a már fentebb részletezett módon, a plusz jelre kattintva tudunk új felhasználót hozzáadni a listához. A megjelenő felületen az Contacts / Kontaktok tartalmát kínálja fel a rendszer, de a New Person (új személy) gombra kattintva tudunk a címtárunkban nem szereplő személyt is hozzáadni a rendszerhez. Itt egy külön megnyíló ablakban megadhatjuk a felhasználói nevet és a jelszót.

A következő lépés az Options… / Beállítások… gombra kattintás, és ott a lista legalsó eleme, a Share files and folders using SMB (Windows) kiválasztása. Ez a Windows számára nem elegendő, a lentebb található listán ki kell pipálni és jelszóval alá kell támasztani azokat a felhasználókat, akik számára az SMB megosztást aktiválni kívánjuk, és e felhasználók a megadott név-jelszó párossal tudnak belépni a Mac-re, mint SMB kiszolgáló.

A Windows felé irányuló megosztásnál fontos paramétereket rögzítünk a File Sharing felületen megadott mappák és jogosultságok beállításaival, így ebben az esetben külön foglalkozni kell e témával.

Amennyiben egy felhasználó számára meg akarjuk szüntetni az SMB megosztást, egyszerűen csak el kell venni a pipát a neve elől jelszó megadásával. A különféle megosztások előtti pipák eltávolításával az adott megosztás típust ki tudjuk kapcsolni. Amennyiben mindegyik protokoll elől elvesszük a pipát, úgy a File Sharing funkciót kikapcsoljuk. Ha nincsen külön beállítva, hogy mely protokollt kívánjuk használni, és úgy kapcsoljuk be az állománymegosztást, a rendszer alapértelmezetten az AFP megosztást aktiválja.

Megosztott Windows gépek elérése
Az Apple nem csak kiszolgálóként támogatja az SMB-t, kliensként is képes ezt a szabványt használni. Ha egy PC-n bekapcsoljuk a Mac számára is biztosított elérést, az SMB alapú megosztást, akkor a Mac egyrészt látni fogja a megosztott gépet a hálózatban egy jellegzetes öreg CRT monitor formájában, amelyen éppen kék halál, a Windows jellegzetes összeomlása látható. A gép egyrészt megjelenik a Finder ablakok bal oldali ikonsorának Shared felülete alatt, illetőleg a Go / Ugrás menü > Connect to Server… / Kapcsolódás szerverre… parancsra megnyíló ablakban a Browse gombra kattintva is.

A Windows kiszolgálóhoz e felületen dupla kattintva tudunk csatlakozni felhasználónév és jelszó megadásával, vagy ezek híján vendégként (Guest).A Connect to Server… / Kapcsolódás szerverre… ablakban a következő formátumban megadott eléréssel is tudunk a megosztott Windows géphez kapcsolódni:
smb://domain/megosztottmeghajtóneve vagy
smb://IPcím/megosztottmeghajtóneve

A Connect to Server… / Kapcsolódás szerverre… ablakban megadott felhasználói nevek és jelszók eltárolhatók a kulcskarikán, így később nem kell beírni őket, a rendszer megjegyzi azokat. Ehhez a felhasználói név és jelszó beírására szolgáló párbeszédablak alján lévő Remember this password in my keychain opciót kell kipipálni.
Bővebben a Keychain Access / Kulcskarika hozzáférés programról…

Printer Sharing - Nyomtatómegosztás helyi hálózatban
A több számítógéppel rendelkező háztartásokban mindennaposnak mondható igény a nyomtatómegosztás, amelyre a macOS széleskörű támogatást biztosít. A nyomtatómegosztás feladatait a Sharing panel Print Sharing felületén tudjuk aktiválni és finomhangolni. A rendszer lehetőséget ad a nyomtatók megosztására mindenféle konfigurálás nélkül bármely Mac számára, illetve némi beállítás nyomán a Windows alapú gépek számára is.

Mielőtt nyomtatót vásárolnánk, nagyon fontos előzetesen meggyőződni arról, hogy az adott típus támogatja-e a megosztást, illetve a Bonjour technológiát. Nem ritkán fordul elő, hogy egy-egy drága multifunkciós készülékkel tanácstalanul áll a felhasználó, mert az nem támogatja a megosztást. Ha tartósan szeretnénk megosztott módon használni a nyomtatónkat több gép között, az első feladat, hogy olyan nyomtatót vásároljunk, amely ezt támogatja.

Az Apple oldalán található egy kivonat a nyomtató típusokról és azok megosztási képességeiről.

A nyomtatókkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás és támogatás a nyomtató forgalmazójának dolga. Cikkünk segítségével minden olyan beállítás végrehajtható, amely révén a Mac képes megosztani a nyomtatót. Ha ezek után nem működik megfelelően a nyomtatás, akkor a gyártó képviselője tud technikai támogatást biztosítani.

Nyomtatómegosztás Mac alatt
A Mac alatti nyomtatómegosztás a Bonjour protokollt használja, vagyis az Apple konfigurálást nem igénylő, önfelismerő hálózati technológiáját. (A Bonjour korábbi neve Rendezvous, a régebbi macOS verziókban ezt az elnevezést ismerhettük.)

A Macintosh alatti nyomtatómegosztás az az eset, amikor egy Mac a rácsatlakoztatott USB-s nyomtatót egy vagy több Mac gép felé megosztja. Ilyen esetben nem szükséges semmiféle konfigurálás, csupán ki kell választani a megosztani kívánt nyomtatót - egyszerre akár több nyomtatót is megoszthatunk -, és elindítani a Printer Sharing funkciót. A nyomtatók listája a Printers felület alatt található, ahol pipával tudjuk jelölni, hogy mely nyomtatót kívánjuk megosztani. Ha csak egy nyomtató van, akkor pipa nélkül meghiúsul a megosztás, tehát ilyenkor mindenképpen ki kell pipálni azt az egy elemet. A Mac alól egyszerre akár több nyomtatási folyamatot is indíthatunk, tehát nincsen akadálya a kettő vagy akár több nyomtató csatlakoztatásának.
Bővebben az macOS nyomtatási képességeiről…

A nyomtató használatánál alapbeállítás szerint nincsenek felhasználók definiálva, hanem mindenki számára elérhető a nyomtatási funkció. Amennyiben felhasználókat adunk a listához (Users felület > plusz jel), abban az esetben a rendszer úgy értelmezi, hogy minden felhasználó számára nem engedélyezzük a nyomtatást (No Access), csak a megadott felhasználók számára. Erre akkor lehet szükség, ha sokfelhasználós hálózatban vagyunk, és nem kívánjuk, hogy bárki használhassa a nyomtatónkat, csak néhány embert adunk hozzá a listához. (Ha ezt követően az Everyone - mindenki - csoportot átállítjuk Can Print - nyomtathat - paraméterre, akkor a felhasználók törlődnek, hiszen onnantól nincsen értelme a felhasználók megadásának.)

Nyomtatás AppleTalk nyomtatókról Az AppleTalk egy, a '80-as években kidolgozott hálózati technológia, amelyet az Apple alkotott a Macintosh számítógépek kommunikációjára, és bizonyos Apple hálózati nyomtatók elérésére a hálózatban. Az AppleTalk technológiát használta több hálózati nyomtató kezeléséhez a Mac OS Classic és egyes kezdeti macOS verziók is.

Az AppleTalk a macOS 10.6 "Hóleopárd" óta nem támogatott technológia, használata natívan nem lehetséges.

Amennyiben AppleTalk nyomtatót kívánunk használni a Mac gépünkről, szükséges egy régi Mac, amelyen macOS 10.5.x vagy régebbi rendszer fut, és erről a Mac-ről meg tudjuk osztani a nyomtatót annak érdekében, hogy azt a hálózatban a macOS 10.6 vagy újabb kliensek elérjék.

Nyomtatómegosztás Windows kliensek felé
A macOS remek alapeleme a csapatmunkának, így nem nehéz megosztani egy nyomtatót a Mac felől a Windows gépek irányába a hálózatban.

• Megosztás Bonjour hálózaton keresztül
A megosztás legegyszerűbb módja a Bonjour alapú kiszolgálás. Ilyen esetben csupán a Mac-es megosztáshoz hasonló módon aktiválni kell a nyomtatómegosztást.

A Windows gépen az első teendő, hogy le kell tölteni a Bonjour Print Services for Windows csomagot, amely egy ingyenes megoldás, amely lehetővé teszi a Microsoft operációs rendszerén a Bonjour technológia használatát.

A csomag innen tölthető le:
http://support.apple.com/kb/DL999

A Bonjour a Windows gépeken az 5353-as UDP portot használja, amelyet meg is nyit a működéshez. Amennyiben saját tűzfal alkalmazás fut a gépen, úgy a Bonjour működéséhez manuálisan ki kell nyitnunk ezt a portot.

A Bonjour megosztás használatához olyan nyomtatóra van szükség, amely támogatja ezt a technológiát. Ez nem minden nyomtatónál elérhető, így erről a vásárlás előtt célszerű tájékozódni. Amennyiben nem elérhető ez a megoldás, úgy SMB alapú megosztásra is van lehetőség a Mac alól a Windows kliensek irányába.• Megosztás SMB/CIFS protokollal
Az USB nyomtatónkat a Windows felhasználók számára SMB/CIFS protokollon tudjuk megosztani, amelynek használatához a nyomtatómegosztás bekapcsolása (Printer Sharing paraméternél pipa) és a választott nyomtató megadása (pipa bekapcsolva hagyása) után a File Sharing felületre kell visszatérnünk. Itt az Options… / Beállítások… gombra kattintva ki kell pipálnunk a Share files and folders using SMB (Windows) opciót, majd pipával ellátni azt a felhasználót, amelyik a nyomtatót megosztja. A pipa elhelyezése jelszót is kér.

Ezt követően a Windows felhasználók akkor tudnak a Mac-ről megosztott nyomtatón keresztül nyomtatni, ha adminisztrátor felhasználóként vannak bejelentkezve, és úgy állítják be a nyomtatójukat, hogy PostScript nyomtató meghajtót használjanak. (Ez szükséges akkor is, ha nem PostScript nyomtatóról van szó. A Mac fogja lefordítani és értelmezni a PostScript adatokat a Windows felől.)

Megjegyzés: A System Preferences / Rendszerbeállítások Print paneljén is található egy Share this printer on the network opció. A Printer Sharing aktivitása és ez a beállítás nincsen szoros összefüggésben, így a nyomtatómegosztást mindenképpen a Sharing panelen kell kezdeményezni, a Print panelen hiába osztjuk meg a nyomtatót, az csak a már futó megosztáshoz adja hozzá az újabb nyomtatót, de magát a nyomtató megosztást nem aktiválja.

Remote Login - Belépés SSH-val
A Remote Login szolgáltatás révén Secure Shell (SSH) kapcsolattal van mód távolról bejelentkezni a Mac-re annak IP címe, illetve egy felhasználói név ismeretével.

Az SSH kapcsolatot olyan programokban van mód használni, mint a Terminal, ahol a következő formátumban tudunk belépni:
ssh -l felhasznalonev [IP cím], tehát például ssh -l iJoe [10.0.1.7]. (A felhasználónév használata opcionális. A Terminal használatához a számítógépen szükséges jelszót beállítani. A jelszó nélküli rendszereken nem tudjuk a Terminal olyan funkcióit használni, ahol jelszót kell megadni. Jelszót a System Preferences / Rendszerbeállítások > Accounts paneljén van mód beállítani.)

A Remote Login bekapcsolásával a macOS aktiválja a Secure File Transfer Protocol (SFTP) szolgáltatást is a fájlcseréhez.

(A Remote Login szolgáltatás nem támogatja a Telnet kapcsolatot, mert az nem nyújt elégséges biztonságot a macOS színvonalához.)

Remote Management - Az Apple Remote Desktop hozzáférése
A Sharing panel Remote Management opcióját akkor kell aktiválnunk, ha szeretnénk, hogy egy rendszergazda kívülről elérje a gépet az Apple Remote Desktop alkalmazás segítségével.

A Remote Management bekapcsolásakor a rendszer többféle hozzáférési jogosultságot engedélyeztet velünk, amely révén korlátozhatjuk a géphez kívülről hozzáférők lehetőségeit. Megadhatjuk, hogy a gépet figyelhetik (Observe), illetve beállíthatjuk, hogy lehetőséget adunk a gép vezérlésére (Control), de figyelmeztetést kérünk arról, hogy figyelik a képernyőnket (Show when being observed). A kívülről figyelő felhasználónak engedélyezhetjük a riportok készítését (Generate reports) (a riport az Apple Remote Desktop működésének alapeleme), megnyisson és bezárjon alkalmazásokat (Open and quit applications), beállításokat változtasson (Change settings), töröljön és felülírjon elemeket (Delete and replace items), szöveges üzeneteket váltson velünk (Start text chat or send messages), újraindítsa és kikapcsolja a számítógépet (Restart and shut down), kimásoljon elemeket (Copy items). Ezen jogosultságok beállításait a bekapcsoláskor megkérdezi a System Preferences / Rendszerbeállítások, de később bármikor módosíthatjuk, ha ki- és bekapcsoljuk a Remote Management funkciót.

A számítógép könnyebb azonosíthatósága érdekében lehetőség van a Computer Settings… gombra kattintva négyféle információ blokkot megadni (Info 1, 2, 3, 4), ahová például a gép nevét vagy típusát, a felhasználó nevét, e-mail címét megadhatjuk. Emellett be tudjuk kapcsolni, hogy a rendszer mutassa a Remote Management állapotot a felső menüsorban (Show Remote Management status in menu bar), amely révén egy távcső jelenik meg a menüsorban, és a segítségével például az adminisztrátornak tudunk üzenetet küldeni, illetve látjuk, ha figyelik a gépet.

Lehetőséget adhatunk bárkinek arra, hogy engedélyt kérjen a képernyő figyelésére (Anyone may request permision to control screen), amely tantermekben hasznos lehet, ha valamit egy diák kíván prezentálni a képernyőjén. A VNC viewers may control screen with password opcióval pedig jelszóvédetté tehetjük a géphez való távoli hozzáférést.

A Remote Management azért különbözik a Screen Sharing / Képernyőmegosztás opciótól, mert még utóbbi helyi hálózatra korlátozódik, az Apple Remote Desktop programcsomag révén a Remote Management révén bárhonnan hozzáférhetünk egy számítógéphez annak IP címe ismeretében.
Bővebben az Apple Remote Desktop programról…

Remote Apple Events - Hálózati AppleScript hozzáférés
A Sharing panelen van mód bekapcsolni azt az opciót, amely révén egyes hálózati felhasználóknak hozzáférést engedünk ahhoz, hogy a gépükön futó AppleScript alkalmazások Apple eseményeket futtassanak le számítógépünkön. Apple eseménynek nevezzük az AppleScript programokat vagy az azokból felépülő alkalmazások részleteit. Az Apple eseményekre engedélyezése révén a más gépeken futó programok választ kapnak a számítógépünktől anélkül, hogy bármilyen mélyebb hozzáférést adtunk volna a számítógéphez vagy annak erőforrásaihoz.

Internet Sharing - Internet kapcsolat megosztás
A macOS alapú rendszerek elegáns és praktikus képessége, hogy internet kapcsolatukat meg tudják osztani bármely csatlakozón keresztül az internetelérésre használt csatlakozón kívül. Ezáltal meg tudjuk osztani az internetet régebbi Mac gépek felé kábelen, 3G modemünk internetét a WiFi-s iPadünk irányába, ki tudunk szolgálni egy agg PC-t az irodában, és mindezt úgy, hogy nem kell hálózati elosztó egységet használni, mert a Mac maga végzi ezt a feladatkört.

Az Internet Sharing felület a System Preferences / Rendszerbeállítások Sharing paneljén eléggé célirányos: a Share your connection from (oszd a kapcsolatodat erről a csatlakozóról) felnyíló menüben ki tudjuk választani, hogy melyik porton át érjük el az internetet: ha AirPorton, akkor a WiFi internetet tudjuk továbbosztani például kábelen keresztül. Miután kiválasztottuk, hogy milyen kapcsolatot kívánunk megosztani, csak azt kell megadni, hogy milyen csatlakozókra: itt a rendszer felsorolja az összes olyan csatlakozófelületet, amely IP alapú kommunikációra alkalmas, mint az Ethernet, a FireWire vagy a Thunderbolt. A képen például az látszik, hogy egy AirPort kártyával nem rendelkező öreg iMac részére kerül megosztásra FireWire kábelen a WiFi alapú internet.

Ha a beállításokat elvégeztük, csak ki kell pipálni a szolgáltatást. Ekkor a rendszer rákérdez, hogy tényleg meg kívánjuk-e osztani az internetkapcsolatunkat: a Start gombra kattintva jóvá tudjuk hagyni az indítást.Amennyiben az internetkapcsolatot vezetékről osztjuk meg AirPort hálózat formájában például mobil eszközök számára, akkor megjelenik az ablakon egy AirPort Options… gomb is, amelyre azért van szükség, mert a gépünk ilyenkor egy WiFi router szerepét veszi át, így aztán név és biztonsági beállítások is szükségesek rajta.

A Mac képes arra, hogy önálló WiFI hálózatot hozzon létre, amelyre maximum 10 kliens tud felcsatlakozni. Ehhez el kell neveznünk a hálózatot (Network Name / Hálózat név), igény szerint választhatunk csatornát is, amelyre akkor lehet szükség, ha például amerikai gépek is vannak a hálózatban (az amerikai gépek 1-10-ig támogatják a csatornákat, a fölötte lévőkre vagy nem tudnak kapcsolódni, vagy nem képesek adatforgalomra). Továbbá biztonsági lehetőségként WPA2 titkosítást is megadhatunk, amely révén illetéktelenek nem férnek hozzá a hálózathoz.

A WEP jelszavak lehetnek 40-bitesek vagy 128-bitesek. Amennyiben olyan gépekkel is meg kívánjuk osztani az internetet, amelyeket nem az Apple gyártott, a 40-bites WEP kulcs 5, a 128-bites WEP-kulcs 13 karakteres legyen. (Amennyiben csak Apple hardverek látogatják a hálózatot, akkor minimum 5-13 karakteres jelszóra van szükség.)A WEP a vezetékessel egyenértékű biztonság rövidítése, amely arra utal, hogy a vezetékes hálózatok zártságát igyekeztek benne szabványosítani, ahol minden felhasználó annyira fér hozzá a másik adataihoz, mint amennyire más az ő adataihoz. A WEP technológián komolyabb biztonsági hibákat találtak az évezred elején, így napjainkban nem tekinthető korszerű biztonsági védelemnek. Természetesen átlag felhasználók elől képes védeni a hálózatot, de internetes bűnözők előtt nem jelent számottevő akadályt.

Miután jóváhagytuk a számítógépünk által alkotott AirPort hálózat adatait, csak el kell indítani a megosztást, és máris lehetősége van 10 kliensnek a kapcsolódásra. Természetesen az internet megosztás valamennyi erőforrást igénybe vesz a gépünkből, így érdemes azt mértékkel használni. A beindított WiFi alapú internet megosztást az mutatja, hogy az AirPort menüben egy felfelé mutatú nyíl jelenik meg.

Használat után ne feledjük el kikapcsolni az internet megosztást!

Bluetooth Sharing - Viselkedés Bluetooth eszközökkel
A Sharing panelen tudjuk beállítani a rendszer Bluetooth eszközökkel való adatcseréjére vonatkozó alapvető paramétereit. Néhány éve minden Macintosh rendelkezik beépített Bluetooth modullal, amelynek használatát a következő forrásokból lehet megismerni:
MacMag.hu - Bluetooth technológia és megoldások…
System Preferences / Rendszerbeállítások: Bluetooth panel…A Sharing / Megosztás panelen szabályozhatjuk azon paramétereket, hogy mit tegyen a rendszer, ha egy eszköz adatot küld neki: Accept and Save / Elfogadás és mentés, Accept & Open / Elfogadás és megnyitás, Ask What to Do / Rákérdezés a teendőre, Never Accept / Sohase nincs engedélyezés. E paramétereket azért célszerű biztonságosra beállítani, mert ha a gép bárkitől elfogad Bluetooth kapcsolaton tartalmakat, akkor sebezhetővé válik, így aztán semmiképpen se válasszuk az első két opciót. Ha a rendszer megkérdezi, hogy mit tegyen, az azért praktikus, mert el tudjuk dönteni, hogy az adott helyzetben, az adott eszközről kívánjuk-e fogadni az átküldött tartalmat.

Beállíthatjuk, hogy melyik mappába kerüljenek a fogadott dokumentumok. Alapbeállítás szerint minden kívülről nyert tartalom a Downloads / Letöltések mappába kerül, de a felnyíló menü Other… / Egyéb… menüpontját választva megadhatunk bármilyen tetszőleges mappát erre a célra.

Hasonlóképpen beállíthatjuk, hogy mit tegyen a rendszer, ha egy másik Bluetooth eszköz böngészni kívánja a felhasználói fiókunkat, illetve megadhatjuk, hogy melyik mappákhoz férjen hozzá. Alapbeállítás szerint a rendszer ilyen esetben kérdez, illetve csak a Public / Nyilvános mappához enged hozzáférést. A böngészéshez a rendszer mindenképpen párosítást tesz szükségessé, tehát alapbeállítás szerint idegen Bluetooth eszközök nem vájkálhatnak a számítógépünk tartalmában.

Amennyiben nem használjuk a Bluetooth kapcsolatot, azt praktikus lehet kikapcsolva tartani, mert az egyrészt csökkenti az interferenciát más eszközökkel (2400 MHz), növeli az akku élettartamát, és elkerüli az esetleges Bluetooth alapú behatolásokat a számítógépbe.

© MacMag.hu | Cikk: Birincsik József 2011. 05. 01.-05. 07.
Frissítve: 2015. V. 22. (Retina + Yosemite)


 


     Keresés a lap tartalmában a Google motorja segítségével: